Cena wynajmu (do 8h) – Skontaktuj się

Cena zakupu – Skontaktuj się

Dostawa, obsługa – wycena indywidualna

Opis

Ustaw pryzmat w kierunku słońca w taki sposób, żeby światło po przejściu przez urządzenie padało na jasną powierzchnię. Na podłożu zobaczysz barwny pas – jest to widmo światła słonecznego. Jeżeli Słońce jest przysłonięte chmurami, możesz obejrzeć okolicę, patrząc przez pryzmat. Zobaczysz otaczające cię obiekty dodatkowo zabarwione na krawędziach. Zwróć uwagę na zabarwienie jasnych elementów otoczenia (ławek, pobliskiej hali sportowej).
Obracaj powoli pryzmatem wokół osi poziomej. Przy pewnym ustawieniu pryzmatu przestajesz widzieć to, co jest za pryzmatem, widzisz natomiast swoje odbicie jak w zwierciadle – obserwujesz efekt całkowitego wewnętrznego odbicia.
Światło słoneczne jest mieszaniną fal o długości około 400 – 700 nanometrów (0,000001 mm). Różne długości fal w tym zakresie ludzki mózg interpretuje jako różne barwy światła (najdłuższe fale to czerwień, najkrótsze – fiolet), a ich wymieszanie daje efekt bieli, dlatego światło słoneczne nazywamy białym. Światło, przenikając z powietrza do wnętrza pryzmatu, a następnie znów do powietrza, zmienia kierunek rozchodzenia się, co określamy jako załamanie światła. Światło czerwone najmniej odchyla się od pierwotnego kierunku wiązki światła, a fioletowe najbardziej, dlatego kolory te w widmie światła białego przyjmują skrajne pozycje. Opisane zjawisko – rozszczepienie (dyspersja) światła białego – odpowiada za powstawanie tęczy, rolę pryzmatu pełnią wówczas krople deszczu. Barwy powstającej tęczy uporządkowane są od czerwieni w górnej części łuku do fioletu w jego wnętrzu.

Jeśli światło pada na granicę między ośrodkami pod odpowiednim kątem, zdarza się, że nie przechodzi do drugiego ośrodka, lecz ulega odbiciu. Zjawisko to nazywamy całkowitym wewnętrznym odbiciem; granica ośrodków staje się wówczas „lustrem”, w którym możemy się przejrzeć.