Cena wynajmu (do 8h) – Skontaktuj się

Cena zakupu – Skontaktuj się

Dostawa, obsługa – wycena indywidualna

Opis

Przesuń półkule na środek urządzenia. Zamknij zawór znajdujący się na przewodzie prowadzącym do pompy. Poproś drugą osobę, aby docisnęła obie półkule. Wykonaj kilka ruchów tłokiem pompki. Sprawdź, czy półkule dają się łatwo rozdzielić. Jeżeli nie, to można przestać je dociskać. Wykonaj jeszcze kilkanaście ruchów tłokiem pompki, aby wypompować powietrze z wnętrza półkul. Ciągnąc z obu stron za liny, spróbujcie rozłączyć półkule. Po zakończeniu eksperymentu otwórz zawór.
Cząsteczki powietrza wywierają jednakowe ciśnienie zarówno na wewnętrzne, jak i zewnętrzne strony półkul. Jeśli jednak z wnętrza półkul wypompujemy część powietrza, to ciśnienie wywierane z zewnątrz ma większą wartość i w efekcie półkule są dociskane do siebie. Po ok. 50 ruchach tłokiem pompki ciśnienie w półkulach wynosi około 1/2 ciśnienia atmosferycznego, po 80 – 1/3, a po 120 – 1/5.
Urządzenie kompletne, wykonane ze stali nierdzewnej, przygotowane do transportu i montażu