Cena wynajmu (do 8h) – Skontaktuj się

Cena zakupu – Skontaktuj się

Dostawa, obsługa – wycena indywidualna

Opis

Stań między zwierciadłami. Zauważ obraz powstający w wyniku wielokrotnych odbić od zwierciadeł. Metodą prób i błędów znajdź takie swoje położenie, w którym otrzymujesz najlepszy efekt. Sprawdź co się stanie gdy między lustrami staną dwie osoby lub więcej.

Gdy przeglądasz się w zwierciadle, wykorzystujesz zjawisko odbicia fali świetlnej od płaskiej powierzchni. Dwa zwierciadła stojące naprzeciw siebie odbijają światło od siebie nawzajem, tworząc wrażenie nieskończonej ilości odbić.